Werken met Hartfalen

Het aantal patiënten met chronisch hartfalen zal de komende decennia toenemen door betere behandeling van het acute hartinfarct en hartfalen. Hierdoor zal de bedrijfsarts en de verzekeringsarts steeds meer te maken krijgen met toenemende mogelijkheden binnen deze patiëntengroep. Het is daarom van grote waarde dat de bedrijfsarts en de verzekeringsarts voldoende kennis hebben van de pathofysiologie, diagnostiek en behandeling van hartfalen. Deze presentatie zal met name de belastbaarheid van de patiënt met hartfalen in relatie met de werksituatie behandelen.

Terug