Personeelsbeleid

Ten aanzien van personeelsbeleid ben ik in de meer dan twintig jaar dat ik als bedrijfsarts werk veel zin maar ook veel onzin tegengekomen bij zowel kleine als grote bedrijven. Veel bedrijven maken onnodig hoge kosten die bij een goede aanpak voorkomen worden. Het is mijn streven om bedrijven niet meer te laten betalen dan nodig is, met een optimale toetsbare kwaliteit van hun personeelsbeleid.

  • Wat kost uw personeelsbeleid per jaar en wat levert het op?
  • Weet u wat ongemotiveerde medewerkers binnen uw bedrijf u extra kost per jaar?
  • Heeft u in uw bedrijf zgn. intern gepensioneerden?
  • Gedraagt het verzuim in uw bedrijf zich als een olievlek?

Met mijn expertise help ik u graag om uw huidige personeelsbeleid te evalueren en te optimaliseren naar een goede kosten-kwaliteit verhouding.