Nascholing

Als bedrijfsarts wil je je vak goed uitoefenen en daarvoor is goede nascholing een vereiste.

Er is tegenwoordig een trend gaande van toenemende individualisering van de bedrijfsarts. Steeds meer bedrijfsartsen gaan ‘zelfstandig’ werken, waarbij de vroegere vanzelfsprekende ‘face-to-face’ onderlinge samenwerking steeds minder frequent voorkomt.

Nascholingsbijeenkomsten zijn bij uitstek momenten om, naast het vergaren van kennis over ons vakgebied, weer eens met elkaar te kunnen bijpraten over ons vak en om als collega’s onder elkaar te zijn.

Om de toch steeds meer solitair werkende bedrijfsarts een gevoel van onderlinge verbondenheid met collega’s te laten behouden, heb ik besloten om nascholingen te gaan aanbieden, die ik aan een aantal voorwaarden wil laten voldoen:

  • Relevante onderwerpen voor de dagelijkse praktijk van de bedrijfsarts
  • Goede kwaliteit van het onderwijs (enthousiaste sprekers, goede presentaties)
  • Goede prijs/kwaliteit (accreditatie) verhouding
  • Plezierige locatie welke goed bereikbaar is met eigen vervoer of met Openbaar Vervoer
  • Gelegenheid om in een prettige sfeer te kunnen bijpraten

Ik hoop hiermee te kunnen bijdragen aan het gevoel dat nascholing meer is dan het verkrijgen van kennis en accreditatiepunten, en dat de bijeenkomsten een gevoel van vriendschappelijke collegialiteit zullen versterken.