Praktische tools voor cardiovasculair risico detectie en (zelf)begeleiding van medewerkers

Er bestaan evidence based ontwikkelingen waarbij medewerkers dmv zelfscreening inzicht kunnen krijgen in eigen cardiovasculair risico en hier gericht actie op kunnen ondernemen. De bedrijfsarts en de verzekeringsarts krijgen de mogelijkheid gebruik hiervan te stimuleren en hebben de mogelijkheid om herstelgedrag te bespreken en zo nodig bij te sturen.

Terug