Cardiovasculair Risico Management op de werkvloer

Een gezonde populatie medewerkers is van groot belang voor iedere organisatie. Bij de beroepsbevolking zijn hart- & vaatziekten een belangrijke oorzaak voor verzuim. Daarnaast is kennis van cardiovasculair risico belangrijk voor een goede inschatting van de prognose. Hypertensie, hypercholesterolemie, diabetes mellitus, obstructief slaap apnoe syndroom (OSAS) en andere risicofactoren zullen worden behandeld. Lifestyle modificatie en behandelstrategieën van deze risicofactoren zullen worden besproken. Bekendheid met deze cardiovasculaire risico’s en behandelstrategieën zal de bedrijfsarts en de verzekeringsarts meer handvatten bieden om bij betreffende cliënten een goede inschatting te kunnen maken ten aanzien van reïntegratie en prognose.

Terug