Agenda

Op de agenda staat:

Cardiovasculair Risk Management

voor de Bedrijfsartsen- en Verzekeringsartsenpraktijk

Dinsdag 21 april 2020

13.00 – 17.15 uur

Nieuwe Buitensociëteit Zwolle

Stationsplein 1
8011 CW  Zwolle

Deze nascholing is geaccrediteerd voor 4 punten (ABSG) voor bedrijfsartsen én verzekeringsartsen.

Reviews van deze nascholing

Hartziekten komen veel voor onder de beroepsbevolking. Gezien de vergrijzing van de bevolking, de verbetering van therapie en het inzicht dat fysieke activiteit prognostisch voordelige effecten heeft zal de bedrijfsarts en de verzekeringsarts steeds vaker worden geconfronteerd met personen met een hartafwijking en/of een verhoogd cardiovasculair risico, waarbij ze geacht worden de beperkingen, maar belangrijker, de mogelijkheden te kunnen bepalen. Dit vereist een goede kennis van de huidige cardiologische inzichten en behandelmogelijkheden.

Identificatie van een verhoogd cardiovasculair risico en de bijbehorende mogelijkheden en beperkingen vormt een essentieel onderdeel van het werk van de bedrijfsarts en de verzekeringsarts. In deze cursus wordt een update naar de hedendaagse kennis gegeven waardoor de bestaande vigerende richtlijnen en protocollen op de juiste wijze kunnen worden geïnterpreteerd.

Spreker: Dr Aernout Somsen, cardioloog en oprichter CCN (www.cardiologiecentra.nl)

1: Cardiovasculair Risico Management op de werkvloer
2: Werken met Hartfalen
3: Praktische tools voor cardiovasculair risico detectie en (zelf)begeleiding van medewerkers

Programma:
12.30 Ontvangst en inschrijving
13.00 Presentatie (incl behandeling casus) onderdeel 1
14.30 Discussie en vragen
14.45 Koffiepauze
15.00 Presentatie (incl behandeling casus) onderdeel 2
16.00 Presentatie (incl behandeling casus) onderdeel 3
17.00 Discussie en vragen
17.15 Afsluiting

Kosten:
De nascholing kost € 95,- excl. btw. Het totaalbedrag incl. btw is € 114,95
(Koffie en thee zijn uiteraard bij de prijs inbegrepen)

U wordt automatisch ingeschreven door € 114,95 over te maken
op IBAN: NL29 INGB 0009101978
tnv Verkaik Arbo Consultancy te Amsterdam
o.v.v. Cardio, Mw òf Dhr, <uw achternaam>, VG òf BA, <uw BIG nummer>, <uw emailadres>*

*let op: Bij uw emailadres i.p.v. ‘@‘ een  ‘ . ‘ (= punt) intoetsen
(bijv. nascholing.verkaikarbo.nl)

Na uw betaling ontvangt u op uw emailadres:
– Bevestiging van uw inschrijving
– Nota (met btw) voor uw boekhouding

Definitieve plaatsing is op volgorde van betaling.
Mocht de nascholing vol zitten, dan krijgt u daarvan bericht op uw emailadres en wordt het door u overgemaakte bedrag per direct teruggestort op uw rekening.

Heeft u vragen of opmerkingen dan kunt u deze mailen naar nascholing@verkaikarbo.nl
of contact met mij opnemen, tel 06 24563655

Ik hoop u te mogen verwelkomen op dinsdag 21 april 2020 !

Collegiale groet,
Hans Verkaik